Rozprawy, monografie

Informacje

Redaktor serii: prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin 
Sekretarz redakcji: doc. dr hab. inż. Paweł Ligęza 
Redaktor techniczny: dr inż. Elżbieta Poleszczyk, Jan Palacz 
Seria jest indeksowana: ISSN 1731-8416
Wymiary: 23cm/16cm, miękka oprawa, B5
Egzemplarze dostępne w Bibliotece Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

SERIA 8 Rozwój strugi powietrza w dyfuzorze prostokątnym

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2004

SERIA 6 Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu

Autor/autorzy:

Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Rogowskiej

Data publikacji:

SERIA 4 Zmiany stanu naprężenia i wytężenia materiału w trakcie prowokowania i inicjacji laboratoryjnego wyrzutu skalno-gazowego

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

SERIA 2 Symulacja numeryczna procesu przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni

Autor/autorzy:

Wacław Dziurzyński

Data publikacji:

SERIA 7 Wyrzuty węgla i gazu w aspekcie badań eksperymentalnych zjawisk gazodynamicznych w brykietach węglowych nasyconych gazem

Autor/autorzy:

Marek Gawor

Data publikacji:

SERIA 5 Wpływ warunków termicznych na zmianę niektórych właściwości fizycznych i strukturalnych wybranych skał

Autor/autorzy:

Andrzej NowakowskiMariusz MłynarczukTeresa RatajczakJerzy Gustkiewicz

Data publikacji:

SERIA 3 Wybrane problemy współdziałania budowli z górotworem

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2003

SERIA 1 Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu

Autor/autorzy:

Elżbieta Poleszczyk

Data publikacji:

2002