Kadra

Pracownia Wentylacji Kopalń

Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński

Samodzielny pracownik naukowy

Dyrektor instytutu

prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski

Samodzielny pracownik naukowy

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk
prof. IMG-PAN

Samodzielny pracownik naukowy

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Przemysław Skotniczy

Specjalista

Kierownik Pracowni

dr inż. Andrzej Krach

Specjalista

Kierownik Laboratorium Wzorującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

dr inż. Janusz Kruczkowski

Specjalista

Kierownik Laboratorium Systemów Pomiarowych