Fluktuacje odkształceń

Pracownia Odkształceń Skał

Opracowano techniki badania fluktuacji odkształceń jako losowej funkcji w ośrodku sypkim i na próbkach skał. Wyznaczono charakterystyki probabilistyczne fluktuacji. W szczególności wyrażono odchylenie standardowe fluktuacji jako eksperymentalną funkcję odkształcenia średniego i długości odcinka wzdłuż której dokonuje się pomiaru odkształcenia. Funkcja ta jest podstawą wyznaczania reprezentatywnej długości pomiarowej.