Działalność naukowa

Pracownia Odkształceń Skał

Prowadzone badania obejmują następujące kierunki:

 • badania właściwości fizycznych skał
 • pomiary deformacji górotworu in situ
 • wpływ eksploatacji podziemnej na powierzchnię
 • modelowanie numeryczne
 • badania modelowe na ośrodku sypkim

Najważniejsze osiągnięcia:

z zakresu właściwości fizycznych skał:

 • techniki badania fluktuacji odkształceń w ośrodku sypkim
 • kontrola momentu zginającego próbkę ściskaną osiowo
 • techniki badania właściwości skał pod wysokim ciśnieniem
 • pomiar odkształceń ciała stałego pod ciśnieniem
 • właściwości skał
 • metodyka badawcza

z zakresu deformacji górotworu:

 • tensometria gruntowa
 • fleksyjne deformacje linii i powierzchni materialnych
 • uzupełnienie obowiązującej Klasyfikacji Ochrony Terenów Górniczych o dynamiczne wskaźniki deformacji
 • określenie skutków okresowych zatrzymań frontu eksploatacyjnego na powierzchnię terenu

z zakresu modelowania numerycznego:

 • współpraca budynków z odkształcającym się podłożem
 • dobór praw materiałowych dla materiałów geologicznych

z zakresu badań modelowych na ośrodku sypkim:

 • metodyka badawcza
 • określenie optymalnych metod eksploatacji w celu minimalizacji wpływów na powierzchnię