Publikacje pracowników

The requirements for implementing Sustainable Development Goals (SDGs) and for planning and implementing Integrated Territorial Investments (ITI) in mining areas

Autor/autorzy:

Izabela Bryt-NitarskaLucyna Florkowska

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

E3S Web of Conferences

Nowe rozwiązania konstrukcyjne głowicy pomiarowej strunowego tensometru gruntowego. Kontynuacja obserwacji odkształceń posadzki hangaru i wychylenia wieży kościoła. Obserwacja wpływu wstrząsów komunikacyjnych na budynek mieszkalny

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Przykład oceny wpływu przenośnika taśmowego na pole prędkości w chodniku kopalnianym

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Three-Dimensional Air Velocity Distributions in the Vicinity of a Mine Heading's Sidewall

Autor/autorzy:

Przemysław SkotnicznyPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Seismicity and rock burst hazard assessment in fault zones: a cuse study

Autor/autorzy:

Krzysztof Franciszek Tajduś

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Rewiew of developing of CO 2 sequestration technology in coal seams

Autor/autorzy:

Letícia Teixeira Palla Braga

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Structurally Altered Hard Coal In The Areas Of Tectonic Disturbances – An Initial Attempt At Classification

Autor/autorzy:

Katarzyna Godyń

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Wybrane katastrofy i wypadki w górnictwie polskim -zebranie danych

Autor/autorzy:

Stanisław WasilewskiPaweł Jamróz

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek SobczykWaldemar Wodziak

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Intensywność turbulencji w nowym tunelu aerodynamicznym Instytutu Mechaniki Górotworu PAN – cz. I

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek Sobczyk

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Metody określania zmian deformacji górotworu i powierzchni terenu w rejonie drążonego tunelu

Autor/autorzy:

Rafał MisaAntoni SrokaKrzysztof Tajduś

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Nieliniowe filtracja gazu przez próbki dolomtu

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Opracowanie i konstrukcja udoskonalonego miernika-rejestratora strunowego

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Uproszczony sposób symulacji oddziaływania wyrobisk na ich otoczenie o właściwościach sprężysto-lepkich

Autor/autorzy:

Agnieszka Maj

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Budowa tunelu pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą na drodze S7

Autor/autorzy:

Krzysztof Franciszek Tajduś

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Budownictwo Górnicze i Tunelowe

Zależność postaci prawa ciśnienia efektywnego od prędkości obciążania próbki dla piaskowca nasączonego gazem inertnym

Autor/autorzy:

Zbigniew LizakAndrzej NowakowskiJanusz Nurkowski

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analiza przepływu powietrza w złożonych strukturach górniczych z wykorzystaniem metod numeycznej mehcaniki płynów wraz z ich eksperymentalną walidacją

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2018

Metody oceny warunków mikroklimatu w wyrobiskach podziemnych

Autor/autorzy:

Bartłomiej GłuchNikodem Szlązak

Data publikacji:

2016

Wydatek energetyczny procesu rozdrabniania różnych skał za pomocą autorskiego młynka udarowego

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Koncepcja termicznej metody wspomagania identyfikacji ciał stałych i ich parametrów cieplnych

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego

Autor/autorzy:

Janusz KruczkowskiPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Teoria Knothego – jej znaczenie dla nauki górniczej i przemysłu górniczego

Autor/autorzy:

Antoni Sroka

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Zmiana warunków cieplnych w rejonie ściany w funkcji wydobycia i zagrożenia metanowego

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiBartłomiej Głuch

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Rozwój narzędzi komputerowych do wariantowych symulacji procesu przewietrzana w aspekcie wyznaczania bocznic przekątnych w KSW

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa Pałka

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Detekcja nagłych zmian w przebiegu strumienia objętości mierzonego przy użyciu Systemu Wielopunktowego Pomiaru Pola Prędkości

Autor/autorzy:

Piotr Ostrogórski

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Porównanie skuteczności wybranych klasyfikatorów neuronowych w identyfikacji grup macerałów węgla kamiennego oraz materii nieorganicznej

Autor/autorzy:

Mariusz MłynarczukMarta Skiba

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wpływ zawartości grup macerałów na wybrane parametry sorpcyjne w średnio uwęglonych próbkach węgla z południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Autor/autorzy:

Katarzyna GodyńBarbara Dutka

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Koncepcja i realizacja fotoelektrycznego inklinometru do otworów wiertniczych i zastosowanie go w praktyce

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Stany przejściowe stężenia metanu wywołane postojem wentylatora w sieci wentylacyjnej

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiFranciszek Niezgoda

Data publikacji:

2016

Metody i narzędzia obliczania i regulacji sieci odmetanowania pokładów węgla

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachJerzy KrawczykTeresa PałkaPrzemysław Skotniczny

Data publikacji:

2016

Wyznaczenie profilu prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym – narzędzia informatyczne

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiMarek GaworTeresa Pałka

Data publikacji:

2016

Modelowanie pól prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych w obudowie łukowej – wybrane zagadnienia

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2016

Metody ograniczenia wpływu eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane poprzez zastosowanie rozwiązań geotechnicznych

Autor/autorzy:

Rafał Misa

Data publikacji:

2016

Badania własności dynamicznych kopalnianej sieci wentylacyjnej

Autor/autorzy:

Andrzej KrachJerzy KrawczykStanisław WasilewskiJanusz Tracz

Data publikacji:

2016

Nagły wypływ metanu ze zrobów ściany wydobywczej – wybrane zagadnienia

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2016

Equilizing of the Primary Stress State in the Rock Mass, Simulated by a Model of Layer in an Elastic-Viscous Medium

Autor/autorzy:

Grzegorz Kortas

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Zmienność temperaturowa współczynników równania Langmuir’a na przykładzie pokładów partii E ruchu Zofiówka

Autor/autorzy:

Barbara Dutka

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Computer simulation of the propagation of heat in abandoned workings insulated with slurries and mineral substances

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa Pałka

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Anemometr z falą cieplną - sygnały temperaturowe i metody wyznaczania prędkości

Autor/autorzy:

Dominik KęsekAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2014

Mechanical and gaseous properties of coal briquettes in terms of outburst risk

Autor/autorzy:

Barbara DutkaNorbert SkoczylasJacek Sobczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

FUEL

Key aspects of the proper formulation of the model in numerical analysis of the influence of mining exploitation on buildings

Autor/autorzy:

Lucyna FlorkowskaJan Walaszczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Evaluating selected lithological features using photographs taken with an introscopic camera in boreholes

Autor/autorzy:

Katarzyna GodyńNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES

Deformations of the Protection Shelf in the “Wapno” Salt Mine, Based on Model Studies

Autor/autorzy:

Agnieszka MajGrzegorz Kortas

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Simplified model of the CO2/CH4 exchange sorption process

Autor/autorzy:

Barbara DutkaMateusz KudasikJuliusz Topolnicki

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY

Numerical simulation of underground mining exploitation influence upon terrain surface

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Numerical modelling for underground mining related geotechnical issues

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Microscopic Analysis of Shear Bands Formation in Luna Limestone Under Quasistatic Triaxial Loading Conditions

Autor/autorzy:

Katarzyna Godyń

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

The use of Tunnels to development of transport in mountain areas

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Geomatics, Landmanagement and Landscape

The Relationship Between Rock Fracturing and Methane Inflow into the Drainage Holes on the Basis of Coal Mine Measurements

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

The Effect of Temperature on the Sorption Properties of Coal from Upper Silesian Coal Basin, Poland

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

The Impact of the Degree of Coalification on the Sorption Capacity of Coals from the Zofiówka Monocline

Autor/autorzy:

Katarzyna GodyńBarbara Dutka

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Structural aspects of gas and dolomite outburst in Rudna Copper Mine

Autor/autorzy:

Mirosław WierzbickiMARIUSZ MŁYNARCZUK

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES

A comparison of the influence of adsorbed gases on gas stresses leading to coal and gas outburst

Autor/autorzy:

Jacek Sobczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

FUEL

Three-dimensional numerical simulation fo the mass exchange between longwall headings and goafs , in the presence of methane drainge in a U-type ventilated longwall

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Podstawy budowy, regulacji rozpływu i monitoringu sieci odmetanowania

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachJerzy KrawczykTeresa PałkaStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Opracowanie i konstrukcja udoskonalonego miernika-rejestratora strunowego

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Oczyszczanie gazów ze spalania paliw stałych z SO2 sorbentami sodowymi

Autor/autorzy:

Anna Pajdak

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

koncepcja rozproszonego systemu pomiarowego parametrów fizykochemicznych rejonu ściany w oparciu o analizę metod pomiarowych parametrów atmosfery kopalni węgla kamiennego

Autor/autorzy:

Janusz KruczkowskiPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Some considerations on horizontal displacement and horizontal displacement coefficient B

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Projektowanie eksploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego

Autor/autorzy:

Wacław Dziurzyński

Data publikacji:

2015

Point movement trace vs. the range of mining exploitation effects in the rock mass

Autor/autorzy:

Rafał MisaAnton SrokaKrzysztof TajduśStanisław Knothe

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Zagadnienia szkód górniczych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Equivalent climate temperature analysis as a criterion of cimate hazard evalution in polish underground mines

Autor/autorzy:

Bartłomiej Głuch

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Jednowymiarowy model Liczby Nusselta w pomiarze zmiennej temperatury metodą „w ciemno” przy niestacjonarnych przepływach

Autor/autorzy:

Paweł JamrózJerzy Nabielec

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Analiza wsteczna przyczyn uszkodzeń budynku znajdującego się w zasięgu oddziaływania deformacji górniczych

Autor/autorzy:

Izabela Bryt-NitarskaLucyna Florkowska

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Lokalizacja nieruchomości budynkowej na terenie górniczym, jako czynnik jej wartości.

Autor/autorzy:

Izabela Bryt-Nitarska

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Permeability changes of coal cores and briquettes under tri-axial stress conditions

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Mikroskopowe metody badań charakteryzujące przestrzeń porową dolomitów z cechsztyńskich miedzionośnych formacji skalnych rejonu Polkowic

Autor/autorzy:

Katarzyna Godyń

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Zastosowanie skaningu laserowego do budowy modelu numerycznego wyrobiska górniczego

Autor/autorzy:

Jakub Janus

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Determining the gas permeability coefficient of a porous medium by means of the bubble-counting flow meter

Autor/autorzy:

Norbert Skoczylas

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

Analyzing the parameters of the coal-gas system by means of a low-cost device based on a flow meter

Autor/autorzy:

Norbert Skoczylas

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY

The Research into the Quality of Rock Surfaces Obtained by Abrasive Water Jet Cutting,

Autor/autorzy:

MARIUSZ MŁYNARCZUKMarta Skiba

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Novel Parallel Algorithm for Object Recognition with the Ensemble of Classifiers based on the Higher-Order Singular Value Decomposition of Prototype Pattern Tensors

Autor/autorzy:

Katarzyna Socha

Data publikacji:

2014

Reactivation of the old landslide caused by the land development—the case study

Autor/autorzy:

Ryszard MurzynRafał GawałkiewiczIzabela Bryt-NitarskaLucyna Florkowska

Data publikacji:

2018

Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w badaniach petrograficznych węgla kamiennego

Autor/autorzy:

Mariusz MłynarczukMarta Skiba

Data publikacji:

2015

Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activities

Autor/autorzy:

Przemysław SkotnicznyStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management

Hot-wire anemometric method for flow velocity vector measurement in 2D gas flows based on artificial neural network

Autor/autorzy:

Katarzyna Socha

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION

Transport sedymentacji mas powyżytowych

Autor/autorzy:

Mirosław WierzbickiJuliusz Topolnicki

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Employment of temperature waves superposition in method of absolute measurement of gas flow velocities down to the sub 1 m/s range

Autor/autorzy:

Paweł LigęzaDominik Kęsek

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL

Oszacowanie wydatku energetycznego rozdrabniania skał metodą mielenia udarowego

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikJanusz NurkowskiNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

NUMERICAL MODELLING OF THE MINING INDUCED HORIZONTAL DISPLACEMENT

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Ocena zawartości gazu w rozdrabnianych skałach

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikTomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Wiadomości Górnicze

Experimental determination od the kinetics of soprpion and gas filtration in coal

Autor/autorzy:

Marek Gawor

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikAnna Pajdak

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Stopień rozdrobnienia skał w zależności od czasu mielenia udarowego,

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Zastosowanie sieci samoorganizującej do identyfikacji struktur odmienionych węgla kamiennego

Autor/autorzy:

Mariusz MłynarczukMarta Skiba

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Właściwości odpadowego popiołu lotnego powstałego ze spalania węgla kamiennego po zastosowaniu suchych sorbentów sodowych w oczyszczaniu gazów spalinowych

Autor/autorzy:

Anna PajdakJoanna GluzińskaBarbara WalawskaDorota Łuczkowska

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Komputerowa symulacja odmetanowania w rejonie ściany wydobywczej

Autor/autorzy:

Jakub Janus

Data publikacji:

2015

Shearer Control Algorithm and Identification of Control Parameters

Autor/autorzy:

Teresa PałkaWacław DziurzyńskiAndrzej Krach

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Modelowanie numeryczne górotworu w rejonie drążenia tunelu-analiza przypadków

Autor/autorzy:

Mateusz Dudek

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

The effect of structure modification of sodium compounds on the efficiency in removing SO2 and HCl from fumes in the conditions of circulating fluid bed

Autor/autorzy:

Anna PajdakArkadiusz SzymanekBarbara Walawska

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY

Identification of macerals of the inertinite group using neural classifiers, based on selected textural features

Autor/autorzy:

Mariusz MłynarczukMarta Skiba

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Monitoring and control of air velocity in mine workings in dispatching systems

Autor/autorzy:

Paweł JamrózStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2014

Land subsidence caused by solution mining in the Mogilno salt dome

Autor/autorzy:

Agnieszka MajGrzegorz Kortas

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Geology, Geophysics & Environment

Example building damage caused by mining exploitation in disturbed rock mass

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Balance of CO2/CH4 exchange sorption in a coal briquette

Autor/autorzy:

Barbara DutkaTopolnicki JuliuszMateusz KudasikNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY

Nagła zmiana prędkości w tunelu aerodynamicznym o obiegu zamkniętym

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek SobczykWaldemar Wodziak

Data publikacji:

2018

Model and Simulation Studies of the Method for Optimization of Dynamic Properties of Tachometric Anemometers

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

SENSORS

Napływ turbulentnej strugi na złoże porowate

Autor/autorzy:

Przemysław SkotnicznyMariusz Sławomirski

Data publikacji:

2014

Długoterminowe pomiary parametrów gazowych na zwałowisku odpadów powęglowych

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2017

Symulacja komputerowa regulacji rurociągu i wiązki otworów drenażowych rozmieszczonych w rejonie ściany wydobywczej

Autor/autorzy:

Wacław Dziurzyński

Data publikacji:

2015

Nowoczesne metody oceny zagrożeń gazowych w zrobach ścian zawałowych

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiTeresa PałkaStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Metanoanemometr SOM 2303

Autor/autorzy:

Janusz KruczkowskiPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2015

Wyznaczanie współczynnika korekcji między automatycznym pomiarem prędkości powietrza anemometru stacjonarnego w systemie gazometrii automatycznej, a uśrednioną prędkością mierzoną anemometrem ręcznym

Autor/autorzy:

Stanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Rozwój systemów symulacji procesu przewietrzania w rejonie ściany z uwzględnieniem czujników systemu gazometrii

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa PałkaStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Novel thermal method for the recognition and supporting the identification od solids and their thermal parameters

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Rola świadectwa wzorcowania przyrządu pomiarowego w kopalnianych pomiarach wentylacyjnych

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2015

The Use of Multifrequency Binary Sequences MBS Signal in the Anemommeter with Thermal Wave

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiPaweł LigęzaElżbieta PoleszczykAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2015

Metody komputerowego prognozowania procesu przewietrzania wyrobisk górniczych i zrobów w warunkach zaburzonego przepływu

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiPrzemysław Skotniczny

Data publikacji:

2014

Badania eksperymentalne zmian przepływu i wyznaczenie profilu prędkości powietrza w przekroju zabudowy anemometru stacjonarnego

Autor/autorzy:

Wacław Antoni DziurzyńskiTeresa PałkaStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2014

Wyznaczanie parametrów przepływowych powietrza w zwałowisku odpadów powęglowych i jego otoczeniu dla założonej porowatości materiału deponowanego

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2015

Metodyka analizy trawersu ciągłego w rzeczywistych warunkach pomiarowych

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2017

Wpływ temperatury układu węgiel-metan na własności sorpcyjne węgla ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki sorpcji/dyfuzji

Autor/autorzy:

Tomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Long-term study of the impact of temperature changes material aging and service load on the strains of a reinforced concrete structure

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2018

Ocena możliwości wykorzystania skaningu laserowego do budowy modeli numerycznych

Autor/autorzy:

Jakub Janus

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Nowe rozwiązania konstrukcyjne tensometrów strunowych

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

New Instruments and Methods for Analysing the Coal-Methane System

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikTomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Ring-shaped strain gauges and their application

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Elektrotechniczny

Determining diagonal branches in mine ventilation networks

Autor/autorzy:

Andrzej Krach

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Effect of the continuous traverse trajectory and dynamic error of the vane aemometer on the accuracy of average velocity measurements at the cross-section of the mine heading–model-based testing

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Stanowisko laboratoryjne z modułem liniowym o napędzie serwokrokowym do badania metod pomiaru prędkości przepływu powietrza

Autor/autorzy:

Maciej Bujalski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Advanced Temperature Compensation and Correction Techniques in Thermal Anemometry

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY

Wieloskalowe modelowanie przepływu w rejonie ściany - wybrane zagadnienia

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy KrawczykPiotr OstrogórskiTeresa Pałka

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analysis of horizontal displacement distribution caused by single advancing longwall panel excavation

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering

Wyznaczanie parametrów a i b oraz n(v) w równaniu opisującym pracę anemometru stałorezystancyjnego

Autor/autorzy:

Jan Kiełbasa

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

A reliable method of completing and compensating the results of measurements of flow parameters in a network of headings

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa Pałka

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Wyznaczenie desorbowalnej zawartości metanu w węglu oraz efektywnego współczynnika dyfuzji metanu na węglu metodą analogową

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikTomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Modelowe badania nasycania sorbentu węglowego gazem z uwzględnieniem geometrii przestrzennej ziaren

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMariusz MłynarczukJuliusz TopolnickiMateusz KudasikKrzysztof Oleszko

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Przemysł Chemiczny

Absolute Flow Velocity Measurements by Means of the Thermal Waves

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiPaweł LigęzaElżbieta PoleszczykAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2015

Mining exploitation planning in protective pillars of mine shafts

Autor/autorzy:

Stanisław KnotheRafał MisaAntoni SrokaKrzysztof Tajduś

Data publikacji:

2015

Investigation of the parameters of the air flow in the longwall area for validation of the VentZroby simulation software

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiTeresa PałkaStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Analytical and numerical methods of sinkhole prognosis

Autor/autorzy:

Rafał MisaAntoni SrokaKrzysztof Franciszek Tajduś

Data publikacji:

2017

Analysis of the surface horizontal displacement changes due to longwall panel advance

Autor/autorzy:

Antoni SrokaKrzysztof TajduśRafał Misa

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES

Effects of strong mining tremors, and assessment of the buildings' resistance to the dynamic impacts

Autor/autorzy:

Izabela Bryt-Nitarska

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

E3S Web of Conferences

Doświadczenia w drążeniu wyrobisk w warunkach zagrożenia wyrzutami metanu i skał na przykładzie chodnika D-1 w pokł. 358/1 KWK „Budryk”

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Influence of face advancing rate on the surface dynamic deformation

Autor/autorzy:

Antoni Sroka

Data publikacji:

2015

Pomiary ciśnienia metanu w pokładach węgla kamiennego w GZW mierzone metodą bezpośrednią

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Efektywność rozdrabniania skał w kontekście oceny zawartego w nich gazu

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikTomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Badania opływu czujników anemometrycznych.

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiMarek GaworJerzy GorgońJacek SobczykMariusz SławomirskiMarta Tichoruk

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Podstawy dozymetrii chemicznej

Autor/autorzy:

Małgorzata Zięba

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Naprężenia rezydualne w brykiecie węglowym i ich wpływ na wielkość sorpcji ditlenku węgla

Autor/autorzy:

Tomasz MurzynMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wybrane parametry przepływu powietrza w nowoczesnym tunelu aerodynamicznym z obiegiem zamkniętym

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek Sobczyk

Data publikacji:

2016

Wpływ czynnika czasu na zmiany tekstury porowatej modyfikowanych sorbentów wapniowych

Autor/autorzy:

Anna Pajdak

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Przemysł Chemiczny

The manometric sorptomat—an innovative volumetric instrument for sorption measurements performed under isobaric conditions

Autor/autorzy:

Mateusz Kudasik

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

Uwalnianie metanu z prób węglowych – fizyka zjawiska i metoda pomiarowa

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Use of the thermal wave method for measuring the flow velocity of air and carbon dioxide mixture

Autor/autorzy:

Elżbieta PoleszczykAndrzej RachalskiMałgorzata Zięba

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

MEASUREMENT

The low-cost and precise piston gas pressure regulator

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

Absolute measurement of low gas flow by means of the spectral analysis of the thermal wave

Autor/autorzy:

Andrzej Rachalski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS

Zasady nadzoru nad wentylacyjnymi przyrządami pomiarowymi

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiPaweł JamrózJanusz KruczkowskiPrzemysław SkotnicznyStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

The concept of the electronic measuring instrument for the evaluation of the desorbable methane content in coal and the effective coefficient in coal mine conditions

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikTomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Sygnały odkształcenia i pękania skał solnych w badaniach laboratoryjnych i obserwacjach in sit

Autor/autorzy:

Grzegorz Kortas

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Calibration of a system for measuring low air flow velocity in a wind tunnel

Autor/autorzy:

Andrzej KrachJanusz Kruczkowski

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Metrologia

Charakterystyka węgla kamiennego występującego w strefach przyuskokowych

Autor/autorzy:

Katarzyna Godyń

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Analysis of horizontal displacements measured over the mining operations in longwall No. 537 at the Girondelle 5 seam of the BW Friedrich Heinrich-Rheinland coal mine

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Computer simulation of the impact of roadway elimination upon the possible fire hazard in goaf

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiJakub Janus

Data publikacji:

2014

The influence of normal fault on initial state of stress in rock mass

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

Przemieszczanie ścian wyrobkska komorowego w skałach solnych spowodowane jego wypełnieniem

Autor/autorzy:

Agnieszka Maj

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

The coal-gas system – the effective diffusion coefficient

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasJuliusz Topolnicki

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

International Journal of Oil Gas and Coal Technology

The application of the automatic search for visually similar geological layers in a borehole in introscopic camera recordings

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMariusz Młynarczuk

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

MEASUREMENT

Fast evaluation of the coalbed methane content of coal viewed as an element leading to improvement in exploitation conditions

Autor/autorzy:

Norbert Skoczylas

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management

Wpływ zapór przeciwwybuchowych pyłowych na pole prędkości w wyrobisku górniczym w aspekcie wskazań anemometru stacjonarnego

Autor/autorzy:

Jakub Janus

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Sorpcja wymienna CO2/CH4 na węglu kamiennym poddanym obciążeniu okółnemu-analiza zagadnienia

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMateusz Kudasik

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Sorption Rate of Carbon Dioxide on Coal

Autor/autorzy:

Marek GaworNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

TRANSPORT IN POROUS MEDIA

Przegląd laboratoryjnych metod i narzędzi pomiarowych układu węgiel-metan

Autor/autorzy:

Mateusz Kudasik

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Modelowanie analogowego układu generacji fali temperaturowej

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Evaluation and Management of the Gas and Rock Outburst Hazard in the Light of International Legal Regulations

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Flow disturbance due to presence of the vane anemometer

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiMarek GaworJacek Sobczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES

Investigating the impact of temperature changes, material aging, and service load on the strain of a reinforced concrete construction

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Pola prędkości w zakrętach i skrzyżowaniach chodników kopalnianych

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Modeling of the propagation of methane from the longwall goaf, performed by means of a two-dimensional description

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Uwzględnienie kształtu i wysokości spągu w wyniku pomiaru pola przekroju dla obudowy typu ŁP

Autor/autorzy:

Piotr Ostrogórski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Estimating Gas and Rock Outburst Risk on the Basis of Knowledge and Experience – the Expert System Based on Fuzzy Logic

Autor/autorzy:

Norbert Skoczylas

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Wykorzystanie sygnału typu MBS do pomiaru prędkości przepływu i dyfuzyjności temperaturowej powietrza w anemometrze z falą cieplną

Autor/autorzy:

Dominik KęsekAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Przegląd Elektrotechniczny

Mining-Induced Surface Horizontal Displacement: the Case of BW Prosper Haniel Mine

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Parameters of N2 and CO2 adsorption onto coal at various temperatures

Autor/autorzy:

Anna Pajdak

Data publikacji:

2018

Changes in the sorption/diffusion kinetics of a coal-methane system caused by different temperatures and pressures

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management

The numerical simulation of a sudden inflow of methane into the end segment of a longwall with Y-type ventilation system

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

The Outburst Risk as a Function of the Methane Capacity and Firmness of a Coal Seam

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Transient states in the flow of the air - methane mixture at the longwall outlet, induced by a sudden methane outflow

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Use of Natural Fluctuations of Flow Parameters for Measurement of Velocity Vector

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

Long- and Short-Term Processes Indicated by the Displacement of the Chamber Roofs in the Monumental Wieliczka Salt Mine

Autor/autorzy:

Grzegorz Kortas

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

The application of coreless indicators of displacement measurements in laboratory investigations of rock properties

Autor/autorzy:

Janusz Nurkowski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

LAND SUBSIDENCE CAUSED BY SOLUTION MINING OF THE MOGILNO SALT DOME

Autor/autorzy:

Grzegorz KortasAgnieszka MajJacek Drogowski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Geology, Geophysics & Environment

The hot wire anemometer

Autor/autorzy:

Jan Kiełbasa

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Kilka uwag dotyczących laboratoryjnego wyznaczania wytrzymałości skał na ściskanie w świetle obowiązujących norm i zaleceń

Autor/autorzy:

Andrzej Nowakowski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Przemieszczenia i naprężenia w otoczeniu kopalni Wapno w trakcie eksploatacji i po jej zatopieniu

Autor/autorzy:

Grzegorz KortasAgnieszka Maj

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

The Nature of Mining-Induced Horizontal Displacement of Surface on the Example of Several Coal Mines

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Badanie intensywności wstrząsów pochodzenia komunikacyjnego w budynku mieszkalnym

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Związek pomiędzy wskaźnikami desorpcji i metanowości dla pokładów kopalni "Boryna-Zofiówka_Jastrzębie"Ruch Zofiówka-przybliżona zawartość metanu węglu

Autor/autorzy:

Barbara DutkaMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analiza turbulentnej strugi powietrza w pobliżu ociosów wyrobiska górniczego w aspekcie poprawności rozmieszczenia anemometrów stacjonarnych w przekroju pomiarowym

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Propozycja nowej kategoryzacji zagrożenia wyrzutami gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Sprawdzanie stosowalności cyfrowej anemometrii obrazowej do badania opływu ruchomych obiektów w przewodzie zamkniętym

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek SobczykWaldemar Wodziak

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Sposób wielopunktowego sprawdzania anemometrów skrzydełkowych w rzeczywistych warunkach ich pacy

Autor/autorzy:

Paweł JamrózPrzemysław Skotniczny

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Pomiary kinetyki procesów sorpcyjnych zachodzących w układzie węgiel-metan przy wykorzystaniu różnych narzędzi badawczych

Autor/autorzy:

Mateusz Kudasik

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Implementacja metod znaczników termicznych w pomiarach prędkości przepływu gazów w aerologii górniczej

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Przewidywanie zmienności ciśnienia metanu wraz z głębokością zalegania pokładów węgla

Autor/autorzy:

Katarzyna GodyńBarbara Dutka

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Przemysł Chemiczny

Numeryczna analiza rozwiązania geotechnicznego minimalizującego wpływ przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą

Autor/autorzy:

Rafał Misa

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Szkody górnicze w budynkach. Zarys problematyki

Autor/autorzy:

Izabela Bryt-NitarskaLucyna FlorkowskaAgnieszka Maj

Data publikacji:

2016

Analiza pola prędkości wokół anemometru skrzydełkowego

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiMarek GaworJacek Sobczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

NUMERICAL SIMULATIONS OF NONLINEAR EFFECT IN THERMAL WAVE ANEMOMETER

Autor/autorzy:

Elżbieta PoleszczykAndrzej RachalskiMałgorzata ZiębaMaciej Bujalski

Data publikacji:

2016

Wyznaczanie dróg ucieczkowych w razie pożaru w kopalni podziemnej – nowe możliwości systemu VentGraph

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiTeresa Pałka

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Construction the numerical models geometry by using terrestrial laser scanning

Autor/autorzy:

Jakub Janus

Data publikacji:

2016

Rozkład temperatury wokół odcinkowego nadajnika ciepła

Autor/autorzy:

Marek Gawor

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Numeryczne wyznaczanie pola temperatury i weryfikacja eksperymentalna w zastosowaniu do anemometru z falą cieplną

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiJan KiełbasaDominik KęsekAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Forecast of rocks mass and grounds surface movements caused by the convergence of salt cacerns for storage of luquid and gasesus energy carriers

Autor/autorzy:

Rafał MisaAntoni SrokaKrzysztof Franciszek Tajduś

Data publikacji:

2017

Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach

Autor/autorzy:

Anna PajdakNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analiza deformacji powierzchni terenu związana z działalnością górniczą przy uwzględnieniu zmieniających się warunków brzegowych

Autor/autorzy:

Rafał MisaAnton SrokaKrzysztof Tajduś

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wyznaczanie profilu prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiMarek GaworTeresa Pałka

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Adaptacja indukcyjnego czujnika odkształceń do pomiarów w temperaturze do 200 st.C

Autor/autorzy:

Janusz Nurkowski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Pola prędkości w otoczeniu sztucznie wytworzonej przeszkody na spągu chodnika kopalnianego

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Weryfikacja numeryczna modelu propagacji fal cieplnych w płynącym gazie

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Rockburst hazard assessment in bedded rock mass

Autor/autorzy:

Krzysztof TajduśJerzy CieślikAntoni Tajduś

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Zmodyfikowany indukcyjny czujnik przemieszczenia w pomiarze ruchu tłoka prasy GTA-10

Autor/autorzy:

Janusz Nurkowski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

O granicach stosowalności klasycznych związków Terzaghiego i Biota w mechanice skał

Autor/autorzy:

Andrzej Nowakowski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Underground exploitations inside safety pillar shafts when considering the effective use of a coal deposit

Autor/autorzy:

Rafał MisaKrzysztof TajduśStanisław KnotheAntoni Sroka

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management

Anemometr z falą cieplną – generowanie i analiza sygnału

Autor/autorzy:

Jan KiełbasaPaweł LigęzaJan PalaczElżbieta PoleszczykAndrzej RachalskiKatarzyna Socha

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Dynamiczne zmiany prędkości przepływu w tunelu aerodynamicznym-przykład realizacji

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek SobczykWaldemar Wodziak

Data publikacji:

2017

Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu- doświadczenia krajowe oraz zagraniczne

Autor/autorzy:

Rafał MisaKrzysztof Tajduś

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Analiza wpływu właściwości dynamicznych przyrządów pomiarowych na dokładność pomiarów wybranych parametrów środowiska

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiPaweł JamrózPaweł LigęzaElżbieta PoleszczykPrzemysław SkotnicznyKatarzyna Socha

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analizy petrograficzne skał rejonu Rudnej, budujących cechsztyńskie formacje miedzionośne monokliny przedsudeckiej

Autor/autorzy:

Katarzyna Godyń

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Badania modelowe wpływu stężenia mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla na pomiar prędkości metodą termoanemometryczną

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Optimization of the Generation of Temperature Waves in Flow Metrology

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY

Application of the lattice Boltzmann method for simulation of the mold filling process in the casting industry

Autor/autorzy:

Jacek Sobczyk

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

HEAT AND MASS TRANSFER

Đánh giá dặc tính kiên cố của đường lò tại mỏ muối "Wieliczka

Autor/autorzy:

Rafał MisaKrzysztof TajduśPhu Minh Vuong Nguyen

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Mining Industry Journal

Zmiany strukturalne węgla a wartość efektywnego współczynnika dyfuzji – wstępne pomiary stereologiczne

Autor/autorzy:

Marta Skiba

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analyzer for measuring gas contained in the pore space of rocks

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

Przykład Oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Analiza pomiarów deformacji

Autor/autorzy:

Elżbieta Włosińska

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wpływ obecności płynu porowego na niektóre właściwości fizyczne brykietu węglowego

Autor/autorzy:

Zbigniew LizakAndrzej NowakowskiJanusz Nurkowski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Zastosowanie silnika krokowego do napędu prasy uniwersalnej

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Model hybrydowy złoża porowatego

Autor/autorzy:

Przemysław SkotnicznyMariusz Sławomirski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

The wind tunnel dedicated to air flow measurements with use of optical methods in the wide range of velocity

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiMarek GaworJacek Sobczyk

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

ANNUAL REPORT OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCE

Przyrząd do wzorcowania indukcyjnego czujnika odkształceń, rezultaty i niepewność wzorcowania

Autor/autorzy:

Janusz Nurkowski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Modern applications of the Knothe theory in calculations of surface and rock mass deformations

Autor/autorzy:

Antoni SrokaKrzysztof TajduśRafał Misa

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Powtarzalność wyznaczania izoterm sorpcji gazu na różnych aparaturach badawczych przy wielokrotnych cyklach pomiaru

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Struktura i model matematyczny cyfrowej metody generacji fali temperaturowej w przepływach

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Geomechanical Modeling of subsidencer related strains causing erath fissures

Autor/autorzy:

Rafał MisaKrzysztof Franciszek Tajduś

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Acta Geodynamica et Geomaterialia

Experimental study of the flow field distrbance in the vicinity of sinfle sensor hot-wire anemometer

Autor/autorzy:

Waldemar Wodziak

Data publikacji:

2017

Zastosowanie sygnału typu MBS w pomiarach prędkości przepływu i dyfuzyjności tempareturowej powietrza

Autor/autorzy:

Dominik KęsekAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2014

Wykorzystanie metod analizy obrazu do opisu struktur skalnych

Autor/autorzy:

MARIUSZ MŁYNARCZUKMariusz Młynarczuk

Data publikacji:

2014

Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów do opisu geometrii ziarn węgla w różnych klasach ziarnowych

Autor/autorzy:

MARIUSZ MŁYNARCZUKMarta Skiba

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Results of comparative sorption studies of the coal-methane system carried out by means of an original volumetric device and a reference gravimetric instrument

Autor/autorzy:

Mateusz Kudasik

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY

Effect of sorbent reactivity on flue gas desulphurization in fluidized-bed boilers under air firing mode

Autor/autorzy:

Anna PajdakArkadiusz SzymanekMargarita de las Obras-Loscertales

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING

Laboratory investigations of stationary methane anemometer

Autor/autorzy:

Janusz KruczkowskiJerzy KrawczykPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Balancing the amount and composition of gas contained in the pore space of cupriferous rocks

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMateusz Kudasik

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Environmental Earth Sciences

Badania modelowe zależności pasma przenoszenia anemometru stałotemperaturowego od współczynnika nagrzania włókna oraz wartości średniej prędkości przepływu

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu termoanemometru trójwłóknowego

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek SobczykWaldemar Wodziak

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Hard coal mining in India and the oppartunities for application of foregoing demethanization in Moonidih colliery

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management

The use of selected research methods to describe the pore space of dolomite from copper ore mine, Poland

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikAnna PajdakKatarzyna GodyńTomasz Murzyn

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Environmental Earth Sciences

The repeatability of sorption processes occurring in the coal-methane system during multiple measurement series

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikAnna PajdakNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Energies

The Application of Numerical Analysis in Determining the State of the Rock Mass Around Directional Wells

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Procedia Engineering

The application of artificial intelligence for the identification of the maceral groups and mineral components of coal

Autor/autorzy:

Marta SkibaMariusz Młynarczuk

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

COMPUTERS & GEOSCIENCES

Rock-Mass Movement Monitoring System in Historical Salt Mines, Using the Example of the Bochnia Salt Mine

Autor/autorzy:

Agnieszka Maj

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Procedia Engineering

DIAGNOSTYKA STANU DEFORMACJI I USZKODZEŃ BUDYNKU WIELOSEGMENTOWEGO OBJĘTEGO ODDZIAŁYWANIEM RUCHÓW MASOWYCH

Autor/autorzy:

Izabela Bryt-NitarskaLucyna FlorkowskaRyszard Murzyn

Data publikacji:

2017

Wpływ ustalonego zbocza dla nauki górniczej i przemysłu górniczego

Autor/autorzy:

Izabela Dorota Bryt-Nitarska

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wprowadzenie do stosowania zewnętrznych podprogramów współpracujących z solverem pakietu Abaqus w analizach wariantowych profilaktyki szkód górniczych

Autor/autorzy:

Jerzy Cygan

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Procedings of 12th International Conference on Fluidized Bed Technology

Autor/autorzy:

Data publikacji:

2017

Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Cz. 1. Analiza stanu uszkodzeń

Autor/autorzy:

Izabela Bryt-NitarskaLucyna Florkowska

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Produkcja czystej energii z odnawialnych źródeł w silniku Stirlinga

Autor/autorzy:

Anna PajdakMartyna JabłońskaArkadiusz Szymanek

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Zastosowanie konwekcji cieplnej do określania kierunku przepływu dwuwymiarowego

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wykorzystanie pomiarów mikrotwardości Vickersa do analiz węgla kamiennego pochodzącego z partii F kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Ruch Zofiówka

Autor/autorzy:

Katarzyna GodyńLucie Kralova

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Modelowanie procesu regulacji anemometru stałotemperaturowego do pomiarów w przepływach szybkozmiennych

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Profesor Stanisław Knothe - Wspomnienia

Autor/autorzy:

Wacław Trutwin

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Badania konkurencyjnej sorpcji CO2 i CH4 w warunkach izotermiczno-izobarycznych na węglu kamiennym

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikAnna PajdakNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Airflow Sensitivity Assessment Based on Underground Mine Ventilation Systems Modeling

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa Pałka

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Energies

Opis statystyczny wyników pomiarów metanonośności i wskaźnika intensywności desorpcji prowadzonych w latach 2007-2014 przez KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka

Autor/autorzy:

Barbara Dutka

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Structural and textural characteristic of selected copper-bearing rocks as one of the elements aiding in the assessment of gasogeodynamic hazard

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikAnna Pajdak

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

An alternative mathematical model of vane anemometers based on the balance of power

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION

Ocena możliwości pasywnego usuwania rtęci w suchym oczyszczaniu spalin reagentami sodowymi

Autor/autorzy:

Anna PajdakBarbara WalawskaDorota Łuczkowska

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

The use of a unipore diffusion model to describe the kinetics of methane release from coal spoil in the longwall environment

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Studia Geotechnica et Mechanica

SubCav – nowe narzędzie do obliczania deformacji nad kawernami solnymi

Autor/autorzy:

Antoni SrokaKrzysztof TajduśRafał Misa

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Wpływ postępu frontu ściany na przemieszczenia powierzchni terenu

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Wykorzystanie uproszczonego modelu geomechanicznego do interpretacji zachowania się tamy podporowej w komorze Layer w kopalni soli Wieliczka

Autor/autorzy:

Agnieszka Maj

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analiza parametrów przepływu w tunelu aerodynamicznym z wykorzystaniem cyfrowej anemometrii obrazowej

Autor/autorzy:

Marek GaworBundyra MagdalenaJacek Sobczyk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Narzędzia komputerowe dla wariantowych symulacji procesu przewietrzana z dostępem do czujników systemu gazometrycznego kopalni,

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa PałkaStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Badania eksperymentalne rozkładu wektora prędkości na płaszczyźnie podziału złoże porowate – struga swobodna przy równoległym opływie złoża porowatego

Autor/autorzy:

Przemysław SkotnicznyJacek Sobczyk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Społeczne aspekty szkód górniczych

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Zastosowanie systemów rozproszonych w wizualizacjach 3D

Autor/autorzy:

Magdalena Bundyra

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Monitorowanie zakłóceń parametrów powietrza w systemach dyspozytorskiego nadzoru powstałych w wyniku krótkiego spięcia

Autor/autorzy:

Stanisław Wasilewski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Określenie stanu podporowej tamy przeciwwodnej i jej ruchów na podstawie obserwacji geodezyjnych w komorze Layer w kopalni Wieliczka

Autor/autorzy:

Agnieszka Maj

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Analiza zmienności przekroju chodnika kopalnianego w aspekcie symulacji numerycznych przepływu powietrza w wyrobisku górniczym

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2017

Model emisji metanu pochodzącego z urobku w trakcie eksploatacji wyrobiska ścianowego

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikTomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Aktualne problemy budownictwa tunelowego

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Możliwości komutacyjne przełączników tranzystorowych i elektromechanicznych w referencyjnej metodzie pomiaru odkształceń czujnikiem indukcyjnym

Autor/autorzy:

Janusz Nurkowski

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Pomiar dyfuzyjności cieplnej mieszanin gazów metodą fal cieplnych

Autor/autorzy:

Elżbieta PoleszczykAndrzej RachalskiMałgorzata Zięba

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Weryfikacja metody oceny warunków mikroklimatu opartej na wskaźniku dyskomfortu cieplnego przy użyciu obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego

Autor/autorzy:

Bartłomiej Głuch

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Rozwój metod prognozowania górniczych deformacji terenu. Część 1

Autor/autorzy:

Jerzy CyganLucyna Florkowska

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Numerical analysis of selected flow phenomena in the area of coal waste dumps

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Zdalna ocena odkształceń budynku spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Inżynieria i Budownictwo

Optymalizacja właściwości dynamicznych anemometru z wirującym elementem pomiarowym

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Zasady nadzoru nad wentylacyjnymi przyrządami pomiarowymi

Autor/autorzy:

Paweł JamrózPrzemysław Skotniczny

Data publikacji:

2017

Skuteczność korekcji temperaturowej w termoanemometrycznych systemach pomiarowych

Autor/autorzy:

Paweł JamrózKatarzyna Socha

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Porównanie wyników pomiaru deformacji próbki tensometrami elektrooporowymi i metodą fotogrametryczną

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiMarek GaworZbigniew LizakAndrzej NowakowskiJanusz NurkowskiJacek Sobczyk

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji struktur odmienionych węgla kamiennego w strefach przyuskokowych

Autor/autorzy:

Katarzyna GodyńMARIUSZ MŁYNARCZUKMarta Skiba

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Model numeryczny procesu sorpcji wymiennej CO2/CH4

Autor/autorzy:

Barbara DutkaMateusz KudasikJuliusz Topolnicki

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Optymalizacja procesu automatycznej klasyfikacji cech strukturalnych węgla z obszarów zagrożonych wyrzutami gazów i skał opartego na metodach rozpoznawania obrazów

Autor/autorzy:

Jarosław AksamitKatarzyna GodyńMariusz Młynarczuk

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Istotne problemy modelowania numerycznego oddziaływania eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane

Autor/autorzy:

Jerzy CyganLucyna FlorkowskaAgnieszka MajJan Walaszczyk

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Kontrola prędkości powietrza w wyrobiskach kopalni w systemach nadzoru dyspozytorskiego

Autor/autorzy:

Stanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Rozkład stężeń metanu w wyrobiskach przyścianowych

Autor/autorzy:

Janusz Kruczkowski

Data publikacji:

2013

Koncepcja monitoringu i regulacji przepływu gazu w sieci rurociągu odmetanowania

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

Monitorowanie i kontrola prędkości powietrza w kopalniach systemach dyspozytorskich

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

Analysis of the consequences of mining exploitation in substantially disturbed strata based on spatial measurements of a building's tilt

Autor/autorzy:

Lucyna FlorkowskaAdam Kanciruk

Data publikacji:

2013

Impact of the downstream cylinder displacement speed on the hysteresis limits in a flow around two rectangular objects in tandem- PIV study of the process

Autor/autorzy:

Jacek SobczykWaldemar Wodziak

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS

An Analysis of the Mixing of Air and Methane in the Stream Produced by the Mine Injector Station - Present Results of Measurements and Modeling

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2013

Analiza numeryczna rozkładu stężeń metanu w górotworze odprężonym w otoczeniu ściany przewietrznej na "U"

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2013

Badanie możliwości wykorzystania siły poosiowej anemometru skrzydełkowego do kompensacji zawyżania wyniku pomiaru prędkości zmiennych

Autor/autorzy:

Piotr Ostrogórski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wpływ niektórych efektów fizycznych i fizykochemicznych na wartości parametrów prawa ciśnienia efektywnego

Autor/autorzy:

Zbigniew LizakAndrzej NowakowskiJanusz Nurkowski

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Badanie charakterystyk statycznych termoanemometrycznych czujników włóknowych

Autor/autorzy:

Paweł JamrózPaweł LigęzaElżbieta PoleszczykAndrzej RachalskiKatarzyna SochaMałgorzata Zięba

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

O modelu matematycznym anemometru skrzydełkowego

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji macerałów grupy inertynitu

Autor/autorzy:

Mariusz MłynarczukMarta Skiba

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Modele teoretyczne obszaru powierzchni i rozkładu porów jako narzędzie analizy danych równowagowych niskociśnieniowej adsorpcji CO2 na adsorbentach węglowych

Autor/autorzy:

Anna Pajdak

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Some remarks on the experimental deteromination of the Biot coefficients

Autor/autorzy:

Andrzej NowakowskiJan Walaszczyk

Data publikacji:

2013

Sposób realizacji rewersji wentylacji rejonów eksploatacyjnych przewietrzanych prądami wznoszącymi i schodzącymi w warunkach zagrożenia pożarowo - metanowego

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa Pałka

Data publikacji:

2013

Weryfikacja rejestracji parametrów powietrza w systemach dyspozytorskich

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu nowej techniki pomiarowej

Autor/autorzy:

Janusz Kruczkowski

Data publikacji:

2013

Simulation and monitoring of methane concentration transients in longwall region - a progress report

Autor/autorzy:

Jerzy KrawczykStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

Symulacja numeryczna procesu przewietrzania ściany w warunkach aktywnego odmetanowania górotworu

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2013

Matematyczne i numeryczne modelowanie oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na górotwór i posadowione na nim konstrukcje

Autor/autorzy:

Lucyna FlorkowskaAgnieszka MajKrzysztof Tajduś

Data publikacji:

2014

Numerical modeling and geometric numerical integration in calculation of mining-induced surface displacement vectors

Autor/autorzy:

Krzysztof Tajduś

Data publikacji:

2014

Komputerowa symulacji wpływu likwidacji chodników przyścianowych w aspekcie zagrożenia pożarowego w zrobach

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiJakub Janus

Data publikacji:

2014

Laboratoryjne badania właściwości mechanicznych skał

Autor/autorzy:

Adam KancirukAndrzej NowakowskiJanusz Nurkowski

Data publikacji:

2014

Badania zmian przepływu powietrza w przekroju zabudowy anemometru stacjonarnego systemu gazometrii automatycznej

Autor/autorzy:

Stanisław Wasilewski

Data publikacji:

2014

Ciągły monitoring składu atmosfery w zrobach ściany oraz weryfikacja rejestracji parametrów powietrza przez czujniki w systemie gazometrii automatycznej

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2014

Walidacja programu komputerowego do prognozowania przewietrzania kopalni z zastosowaniem metod optymalizacji numerycznej – etap II

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachTeresa PałkaStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wzorcowanie w pomiarach dynamicznych

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Pomiary Automatyka Kontrola

Pomiar przepływu turbulentnego w modelu skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym z wykorzystaniem Cyfrowej Anemometrii Obrazowej PIV

Autor/autorzy:

Maciej Bujalski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Tunelu aerodynamiczny o obiegu zamkniętym, ze stabilizacją temperatury i wilgotności powietrza, przystosowany do pomiarów metodami optycznymi

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiMarek GaworJacek Sobczyk

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Porównanie kinetyki sorpcji wodoru w stopie metalicznym LaNi5 i wielościennych nanorurkach węglowych

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasAnna Pajdak

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Przemysł Chemiczny

Adaptive sensors for dynamic temperature measurements

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2013

Okoliczności i skutki katastrofalnego wdarcia wód do kopalni soli w Wapnie. Uwagi do wydarzeń z sierpnia 1977 r.

Autor/autorzy:

Agnieszka MajGrzegorz Kortas

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

Przegląd Solny

Pomiar temperatury w przepływie niestacjonarnym

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2014

Ocena przydatności danych zbieranych przez czujniki systemu gazometrycznego dla celów modelowania numerycznego przepływu powietrza w kopalnianej sieci wentylacyjnej

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy KrawczykStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Three Dimensional Analysis of Strain and Ground Surface Displacement Caused By Underground Mining in the Vicinity of Geotechnical Barriers

Autor/autorzy:

Rafał MisaAnton SrokaKrzysztof Tajduś

Data publikacji:

2014

Wielokanałowy system termoanemometryczny do wyznaczania zaawansowanych parametrów przepływowych powietrza w wyrobisku górniczym

Autor/autorzy:

Paweł JamrózPaweł LigęzaElżbieta PoleszczykPrzemysław Skotniczny

Data publikacji:

2014

Pomiary deformacji górotworu ‘in situ’

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2014

Wytyczne rozmieszczania anomometrów stacjonarnych wzdłuż długości wyrobiska kopalni jak i w samym polu przekroju poprzecznego wyrobiska

Autor/autorzy:

Wacław Antoni DziurzyńskiPrzemysław SkotnicznyJerzy KrawczykMarek GaworTeresa PałkaPiotr OstrogórskiJanusz KruczkowskiJakub Janus

Data publikacji:

2017

Badania nad zjawiskami gazogeodynamicznymi

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Badania wyrzutów węgla i skał. Odkształcenia przewodów elastycznych

Autor/autorzy:

Marek Gawor

Data publikacji:

2014

Wyznaczanie niepewności pomiaru parametrów fizyko-chemicznych powietrza w kopalniach głębinowych

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiAndrzej KrachStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2013

Analiza ruchowej metody sprawdzania poprawności metrologicznej anemometrów stacjonarnych

Autor/autorzy:

Jakub JanusJanusz KruczkowskiPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2014

Influence of Pressure Changes on Gas Distribution in Longwall Gobs

Autor/autorzy:

Stanisław Wasilewski

Data publikacji:

2018

Modyfikacja metody wyznaczania pasma przenoszenia anemometru z nagrzanym elementem pomiarowym

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Gwałtowne wypływy metanu w wyniku zjawisk gazogeodynamicznych w KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"

Autor/autorzy:

Stanisław WasilewskiMarian Zmarzły

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

A simple method for measuring basic parameters of the coal-methane system under mining conditions

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasMirosław WierzbickiMateusz Kudasik

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

JOURNAL OF MINING SCIENCE

Analiza możliwości wykorzystania temperatury zastępczej klimatu w ocenie zagrożenia klimatycznego w kopalniach podziemnych

Autor/autorzy:

Bartłomiej Głuch

Data publikacji:

2017

Laboratoryjne określenie zależności między ciśnieniem hydrostatycznym wywieranym na próbkę węgla, a wybranymi parametrami opisującymi sorpcję gazu

Autor/autorzy:

Barbara Dutka

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

New Method for Ventilation Methane Content Monitoring

Autor/autorzy:

Janusz KruczkowskiPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2018

Subsidence modeling for fluid reservoirs aids hazard mitigation

Autor/autorzy:

Antoni SrokaKarsten ZimmermannKrzysztof TajduśRafał MisaRalf Fritschen

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

OIL & GAS JOURNAL

Włączanie przewietrzania kopalni Ruch "Anna' -symulacja numeryczna

Autor/autorzy:

Wacław Antoni DziurzyńskiJerzy KrawczykTeresa PałkaAndrzej Krach

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wspomnienia 1919-2015

Autor/autorzy:

Stanisław Knothhe

Data publikacji:

2018

PIV measurements of airflow past multiple cylinders

Autor/autorzy:

Jacek SobczykWaldemar Wodziak

Data publikacji:

2017

Numerical Modeling of Flow Phenomena in Mine Drift Using Laser Scan Results

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2018

Zastosowanie modyfikowanych sorbentów sodowych w oczyszczaniu spalin z SO2 i HCl z elektrowni i elektrociepłowni w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej

Autor/autorzy:

Anna Pajdak

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych

Autor/autorzy:

Paweł JamrózStanisław Wasilewski

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Determination of the horizontal deformation factor for mineral and fluidized deposits explotation

Autor/autorzy:

Krzysztof Franciszek TajduśRafał MisaAntoni Sroka

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Acta Geodynamica et Geomaterialia

Powtarzalność pomiarów kinetyk sorpcji gazu na różnych aparaturach badawczych przy wielokrotnych cyklach pomiaru

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikNorbert Skoczylas

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Optymalizacja konfiguracji przestrzennej układu pomiarowego nadajnik-detektory w metodzie fal cieplnych

Autor/autorzy:

Elżbieta PoleszczykAndrzej RachalskiMałgorzata Zięba

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analiza właściwości dynamicznych detektorów propagacji fali temperaturowej w przepływie powietrza i mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Analogowy Rejestrator Emisji Metanu AREM – testy kopalniane

Autor/autorzy:

Mateusz KudasikTomasz MurzynNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Stacjonarne urządzenie pomiarowe do wyznaczania metanowości bezwzględnej

Autor/autorzy:

Janusz KruczkowskiPiotr OstrogórskiPrzemysław Skotniczny

Data publikacji:

2016

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

The validation process of the method of balancing gas contained in the pore space of rocks via rock comminution

Autor/autorzy:

Norbert SkoczylasAnna PajdakMateusz Kudasik

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Metodyka (instrukcje ) wyznaczania i zasady uaktualniania współczynnka korekcji (funkcji korekcji) pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza anemometrem stacjonarnym, a uśredniona wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym

Autor/autorzy:

Stanisław WasilewskiAndrzej KrachPrzemysław SkotnicznyPaweł Jamróz

Data publikacji:

2017

Fractal structures and self-similar forms in the artwork of Salvador Dalí

Autor/autorzy:

Mariusz Sławomirski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni

Autor/autorzy:

Janusz KruczkowskiPiotr Ostrogórski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Anenemometr z falą cieplną i anemometr TSI – porównanie

Autor/autorzy:

Jan KiełbasaDominik KęsekElżbieta PoleszczykAndrzej Rachalski

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

An impact of mechanical stress in coal briquettes on sorption of carvon dioxide

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Wyznaczenie współczynnika dyfuzji cieplnej k z rozkładu amplitudy fali cieplnej

Autor/autorzy:

Jan Kiełbasa

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Modelowanie numeryczne górotworu w rejonie drążonego tunelu – analiza przypadków

Autor/autorzy:

Mateusz Dudek

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Koncepcja pomiaru małych prędkości przepływu w oparciu o zjawisko złożenia dwóch fal temperaturowych

Autor/autorzy:

Paweł Ligęza

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych

Autor/autorzy:

Paweł JamrózJakub JanusJanusz KruczkowskiPiotr OstrogórskiNorbert SkoczylasPrzemysław SkotnicznyStanisław WasilewskiMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Zastosowanie cyfrowej anemometrii obrazowej w badaniach górniczych przyrządów pomiarowych przepływów gazów

Autor/autorzy:

Marek GaworJacek Sobczyk

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Przykłady zagrożenia powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi typu powierzchniowego ujawniające się nad zlikwidowanymi podziemnymi wyrobiskami górniczymi

Autor/autorzy:

Krzysztof Franciszek TajduśRafał MisaMateusz Dudek

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Metodyka wykonania pomiaru ręcznego prędkości średniej powietrza i wyznaczenia przekroju wyrobiska w miejscu pomiaru prędkości średniej za pomocą anemometru ręcznego i stacjonarnego wraz z analizą niepewności tych pomiarów

Autor/autorzy:

Paweł JamrózPiotr OstrogórskiTadeusz BaciaMarek GaworJanusz Kruczkowski

Data publikacji:

2017

Analysis of the impact of longwall mining on sacred historic building

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Architecture Civil Engineering Environment

Experimental study of thermal effects in cooling of circular cylinder in lock-on conditions

Autor/autorzy:

Marcin SosnowskiAnna PajdakJacek SobczykAdam Gnatowski

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Advances in Science and Technology Research Journal

Wybrane zagadnienia numerycznego modelowania przepływu powietrza przez ścianę wydobywczą

Autor/autorzy:

Jakub JanusJerzy Krawczyk

Data publikacji:

2017

Sposób wyznaczania wartości efektywnego współczynnika dyfuzji w niepełnym czasie pomiaru sorpcji

Autor/autorzy:

Tomasz MurzynMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk – 60 lat działalności. 1954-2014

Autor/autorzy:

Wacław Antoni DziurzyńskiLucyna FlorkowskaMarek GaworPaweł JamrózAdam KancirukMateusz KudasikAgnieszka MajAndrzej NowakowskiPrzemysław SkotnicznyMariusz SławomirskiKrzysztof Franciszek TajduśMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2014

Effect of synthesis parameters on the compressive strength of geopolymers obtained from fly ashes

Autor/autorzy:

Adam Kanciruk

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Przemysł Chemiczny

Komputerowa symulacja wpływu likwidacji chodnikiów przyścianowych na rozkład metanu w rejonie ściany i zrobów

Autor/autorzy:

Wacław DziurzyńskiJakub JanusTeresa Pałka

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu. Analiza przypadków eksploatacji górniczej

Autor/autorzy:

Rafał MisaAnton SrokaKrzysztof Tajduś

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

IMPACT OF GEOTECHNICAL BARRIER MODELLED IN THE VICINITY OF A BUILDING STRUCTURES LOCATED IN MINING AREA

Autor/autorzy:

Antoni SrokaKrzysztof TajduśRafał Misa

Data publikacji:

2018

Miejsce publikacji:

Archives of Mining Sciences

Wpływ zmian ciśnienia na rozkład gazów w zrobach ścian - oddychanie zrobów

Autor/autorzy:

Stanisław Wasilewski

Data publikacji:

2017

Kontrola powierzchni cięcia granitów przy wykorzystaniu tomografii

Autor/autorzy:

Mariusz Młynarczuk

Data publikacji:

2017

Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych

Autor/autorzy:

Maciej BujalskiPaweł JamrózPaweł LigęzaElżbieta PoleszczykKatarzyna Socha

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy

Obserwacja oddziaływania wyrobisk na powierzchnię terenu w warunkach kopalń soli

Autor/autorzy:

Lucyna FlorkowskaAgnieszka Maj

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Korelacja parametrów przyczyn i skutków tąpnięć zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w GZW

Autor/autorzy:

Anna PajdakRenata Patyńska

Data publikacji:

2017

Miejsce publikacji:

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Metoda trawersu ciągłego w pomiarze prędkości średniej powietrza anemometrem stacjonarnym

Autor/autorzy:

Piotr Ostrogórski

Data publikacji:

2017

Dynamika anemometru a średnia prędkość przepływu

Autor/autorzy:

Paweł Jamróz

Data publikacji:

2013

Miejsce publikacji:

PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE

Wyznaczanie metanonośności pokładów na podstawie pomiarów wskaźnika intensywności desorpcji na przykładzie wyników z wybranej kopalni węgla kamiennego

Autor/autorzy:

Barbara DutkaNorbert SkoczylasMirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2015

Miejsce publikacji:

Przegląd Górniczy