Dyrekcja

prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński

Dyrektor Instytutu

dziurzynski@img-pan.krakow.pl

Telefon: 12 637-28-84

Telefon wewnętrzny: 36

Pokój nr 202

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

krawczyk@img-pan.krakow.pl

Telefon: 12 637-28-84

Telefon wewnętrzny: 36

Pokój nr 205

mgr inż. Alicja Ziemba

Asystent Dyrektora

biuro12@img-pan.krakow.pl

Telefon: 12 637-28-84

Telefon wewnętrzny: 36

Pokój nr 204

mgr inż. Bożena Bysiek

Główny Księgowy Instytutu

bysiek@img-pan.krakow.pl

Telefon: 12 637-26-72

Telefon wewnętrzny: 77

Pokój nr 105