Laboratorys

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk podzielony jest na Zakłady, z których każdy składa się z dwóch pracowni:

Zakład Mechaniki Skał:

Zakład Fizyki Przepływów: