Seminaria

08.01.2018

Seminarium

08Julien Proy ENSIAME, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Measuring instruments interaction in the wind tunnel

26.10.2017

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wykorzystanie czujników pracujących w systemie rozproszonym do detekcji poziomu zagrożenia metanowego w miejscu przebywania załogi

19.10.2017

Seminarium

mgr inż. Mateusz Dudek Instytut Mechaniki Górotworu PAN Projekt miejskiej kolei linowej w Krakowie  

12.10.2017

Seminarium

dr inż. Waldemar Wodziak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania opływu cylindrów przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej

05.10.2017

Seminarium

dr inż. Anna Pajdak dr hab. inż Norbert Skoczylas Instytut Mechaniki Górotworu PAN Teoria i praktyka pozyskiwania projektów z NCN5

16.02.2017

Seminarium

dr inż. Andrzej Rachalski mgr inż. Małgorzata Zięba Instytut Mechaniki Górotworu PAN Pomiar prędkości przepływu mieszaniny CO2-powietrze anemometrem stałotemperaturowym oraz anemometrem ...

26.01.2017

Seminarium

Mgr inż. Elżbieta Włosińska Instytut Mechaniki Górotworu PAN Koncepcja zapory wodnej na rzece Stradomka

19.11.2016

Seminarium

Mgr inż. Łukasz Świt Stażysta w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN Badania zaburzeń pola prędkości w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego generowanych przez gwałtowne zamknięcie ...

10.11.2016

Seminarium

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Techniki obliczeniowe programu ANSYS Fluent dla obszarów o zmiennej geometrii – ocena przydatności dla modelowania ...

03.11.2016

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Problematyka kalibracji pelistorowego czujnika metanu.  

23.12.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Równania dyfuzji.

17.06.2016

Seminarium

Dr inż. Waldemar Wodziak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania przepływu powietrza w modelu wyrobiska ślepego z wentylacją tłoczącą - walidacja kodów CFD

10.06.2016

Seminarium

Dr Jacek Sobczyk Instytut Mechaniki Górotworu PAN Optyczne metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych

02.06.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz.5

12.05.2016

Seminarium

Dr inż. Izabela Bryt-Nitarska Instytut Mechaniki Górotworu PAN Problematyka konstrukcyjno-budowlana w zagadnieniach ochrony terenów górniczych  

11.05.2016

Seminarium

Dr inż. Norbert Skoczylas Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nowe metody i narzędzia analizy układu węgiel-metan