Prace doktorskie

18.10.2017

Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamiennym

Temat rozprawy: Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamiennym Doktorant: mgr inż. Barbara Dutka Promotor: dr hab. inż. Mirosław ...

10.12.2017

Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych

Temat rozprawy: Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych Doktorant: mgr ...