Aktualności

26.02.2015

Seminarium

Dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Przykłady określania warunków brzegowych dla modelowania przepływów w wyrobiskach kopalnianych metodą objętości ...

05.02.2015

Seminarium

Dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. n. AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Katedra Geoinformatyki, Fotogrametrii i Telededekcji Środowiska Model koncepcyjny ...

13.01.2015

Seminarium

Jafar Hanslod i Nathalie Grand studenci 3-go roku szkoły inżynierskiej ENSIAME, Francja Fluent computation for thermal wave anemometer and LabVIEW programming to perform research in ...

23.10.2014

Seminarium

mgr inż. Anna Pajdak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Modyfikowane sorbenty sodowe w usuwaniu zanieczyszczeń typu kwasowego z gazów odlotowych

05.06.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz III

29.05.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz II

22.05.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej

15.05.2014

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie metody całkowania bryły prędkości do wyznaczania strumienia objętości powietrza w wyrobisku górniczym

17.04.2014

Seminarium

mgr inż. Tomasz Siwek Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych Eksperymentalne i numeryczne badanie kinematyki przepływu w ...

20.03.2014

Seminarium

mgr inż. Piotr Leśniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Projekt systemu do analizy i wizualizacji ruchu ziarn w przesypach przenośnikowych

20.02.2014

Seminarium

Mgr inż. Marta Skiba Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania weryfikacyjne in vitro skuteczności metody dr Clark na przykładzie wybranych mikroorganizmów

12.03.2014

Seminarium

środa godz. 12.15 dr inż. Andrzej Krach Instytut Mechaniki Górotworu PAN Sposób wyznaczania bocznic przekątnych w kopalnianej sieci wentylacyjnej

23.01.2014

Seminarium

Prof. dr hab inż. Maciej Mazurkiewicz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH O tradycjach górniczych

14.11.2013

Seminarium

Dr inż. Agnieszka Maj Instytut Mechaniki Górotworu PAN Obserwacja wpływu wyrobisk solnych na powierzchnię terenu.

31.10.2013

Seminarium

Mgr inż. Maciej Bujalski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wymiana ciepła przy wrzeniu w zastosowaniu do chłodzenia elementów elektronicznych