Aktualności

08.10.2015

Seminarium

Małgorzata Zięba Instytut Mechaniki Górotworu  PAN Wpływ temperatury na stabilność pracy detektorów MCP-N

01.10.2015

Seminarium

Mgr inż. Magdalena Bundyra Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie systemów rozproszonych w wizualizacjach 3D

16.06.2015

Seminarium

Dr inż. Andrzej Nowakowski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zasada naprężeń efektywnych w mechanice skał w świetle wyników badań laboratoryjnych. Cz. II - Metodyka badań laboratoryjnych ...

11.06.2015

Seminarium

Dr inż. Andrzej Nowakowski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zasada naprężeń efektywnych w mechanice skał w świetle wyników badań laboratoryjnych. Cz. I - Historia i podstawy teoretyczne

10.12.2017

Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych

Temat rozprawy: Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych Doktorant: mgr ...

10.06.2015

Obrona pracy doktorskiej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mateusza Kudasika: „Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy ...

28.05.2015

Seminarium

Dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wyznaczenie lokalizacji i orientacji anemometru w wyrobisku górniczy

21.05.2015

Seminarium

Dr hab. Juliusz Topolnicki Instytut Mechaniki Górotworu PAN Sorpcjomat z nadążnym dozowaniem gazu do pojemnika próbki

18.05.2015

Seminarium

Mgr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Instytut Budownictwa Ogólnego i Fizyki ...

14.05.2015

Seminarium

Mgr inż. Jakub Janus Instytut Mechaniki Górotworu PAN Ocena możliwości wykorzystania skaningu laserowego do budowy modeli numerycznych

07.05.2015

Seminarium

ODWOŁANE !!! Mgr inż. Maciej Bujalski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Analiza pola prędkości z uwzględnieniem konwekcji naturalnej wokół włókna termoanemometru

30.04.2015

Seminarium

Dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Niepewność wyznaczania pola przekroju wyrobiska kopalnianego metodą fotogrametryczną

23.04.2015

Seminarium

Dr inż. Agnieszka Maj Instytut Mechaniki Górotworu PAN Górnictwo solne. Historia i nowoczesność w XXI wieku

16.04.2015

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Uwagi dotyczące wykonania zdjęć i umieszczenia anemometru stacjonarnego w celu poprawnego wyznaczenia natężenia przepływu ...

09.04.2015

Seminarium

Dr hab. inż. Jerzy. Krawczyk prof. IMG, dr inż. Przemysław. Skotniczny Instytut Mechaniki Górotworu PAN Turbulentny przepływ powietrza w chodnikach kopalnianych

26.03.2015

Seminarium

Mgr inż. Jakub Janus Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wpływ zapór przeciwwybuchowych pyłowych na pole prędkości w chodniku kopalnianym  w aspekcie wskazań anemometru stacjonarnego