Aktualności

10.06.2016

Seminarium

Dr Jacek Sobczyk Instytut Mechaniki Górotworu PAN Optyczne metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych

02.06.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz.5

12.05.2016

Seminarium

Dr inż. Izabela Bryt-Nitarska Instytut Mechaniki Górotworu PAN Problematyka konstrukcyjno-budowlana w zagadnieniach ochrony terenów górniczych  

11.05.2016

Seminarium

Dr inż. Norbert Skoczylas Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nowe metody i narzędzia analizy układu węgiel-metan

05.12.2016

Seminarium

Mgr inż. Marta Skiba Dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie metod analizy obrazu oraz sztucznych sieci neuronowych do opisu ...

28.04.2016

Seminarium

Mgr inż. Barbara Dutka Instytut Mechaniki Górotworu PAN Gradient geotermiczny a zagrożenia związane z obecnością metanu w pokładach – wyniki sorpcyjnych badań grawimetrycznych

21.04.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz4.

14.04.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz3.

07.04.2016

Seminarium

dr inż. Ireneusz Czajka Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Akustyczne aspekty eksploatacji wentylatorów

31.03.2016

Seminarium

dr inż. Elżbieta Poleszczyk, dr inż. Andrzej Rachalski, mgr inż. Małgorzata Zięba Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie fal cieplnych do pomiaru prędkości przepływu mieszaniny ...

17.03.2016

Seminarium

Dr inż. Bartłomiej Głuch Instytut Mechaniki Górotworu PAN Komfort cieplny

10.03.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz. 2

03.03.2016

Seminarium

Dr hab. inż. Adam Kanciruk prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN 5 lat pomiarów odkształceń posadzki hangaru lotniczego

25.02.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz1.

19.11.2015

Seminarium

Miao Lei Gang Anhui University of Science and Technology in Huainan City Mining in China- Prospects and Development

15.10.2015

Seminarium

dr inż. Janusz Nurkowski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Indukcyjny czujnik przemieszczania z otwartym i nieruchomym magnetowodem w pomiarze ruchu tłuka pracy GTA-10