Aktualności

08.01.2018

Seminarium

08Julien Proy ENSIAME, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Measuring instruments interaction in the wind tunnel

14.12.2017

Konferencja Naukowa im. Stanisława Knothego

Konferencja Naukowa im. Stanisława Knothego TEORIA KNOTHEGO W NAUCE I PRAKTYCE GÓRNICZEJ Organizator: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk Miejsce konferencji: ...

13.11.2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę elementów i podzespołów mechanicznych do systemów pomiarowych

Oznaczenie sprawy:    PZU/01/2017 Data zamieszczenia:   13.11.2017 Dokumenty do pobrania w wersji elektronicznej:

26.10.2017

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wykorzystanie czujników pracujących w systemie rozproszonym do detekcji poziomu zagrożenia metanowego w miejscu przebywania załogi

19.10.2017

Seminarium

mgr inż. Mateusz Dudek Instytut Mechaniki Górotworu PAN Projekt miejskiej kolei linowej w Krakowie  

18.10.2017

Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamiennym

Temat rozprawy: Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamiennym Doktorant: mgr inż. Barbara Dutka Promotor: dr hab. inż. Mirosław ...

12.10.2017

Seminarium

dr inż. Waldemar Wodziak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania opływu cylindrów przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej

05.10.2017

Seminarium

dr inż. Anna Pajdak dr hab. inż Norbert Skoczylas Instytut Mechaniki Górotworu PAN Teoria i praktyka pozyskiwania projektów z NCN5

16.02.2017

Seminarium

dr inż. Andrzej Rachalski mgr inż. Małgorzata Zięba Instytut Mechaniki Górotworu PAN Pomiar prędkości przepływu mieszaniny CO2-powietrze anemometrem stałotemperaturowym oraz anemometrem ...

26.01.2017

Seminarium

Mgr inż. Elżbieta Włosińska Instytut Mechaniki Górotworu PAN Koncepcja zapory wodnej na rzece Stradomka

19.11.2016

Seminarium

Mgr inż. Łukasz Świt Stażysta w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN Badania zaburzeń pola prędkości w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego generowanych przez gwałtowne zamknięcie ...

11.12.2016

Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu

Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu Projekt p.t.: "Tani przepływomierz do pomiaru małych strumieni masowych gazów. Metoda i zestaw do kalibracji tego i podobnych ...

10.11.2016

Seminarium

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Techniki obliczeniowe programu ANSYS Fluent dla obszarów o zmiennej geometrii – ocena przydatności dla modelowania ...

03.11.2016

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Problematyka kalibracji pelistorowego czujnika metanu.  

23.12.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Równania dyfuzji.

17.06.2016

Seminarium

Dr inż. Waldemar Wodziak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania przepływu powietrza w modelu wyrobiska ślepego z wentylacją tłoczącą - walidacja kodów CFD