26.01.2017Seminarium

labelSeminaria

Mgr inż. Elżbieta Włosińska

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Koncepcja zapory wodnej na rzece Stradomka