17.06.2016Seminarium

labelSeminaria

Dr inż. Waldemar Wodziak

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Badania przepływu powietrza w modelu wyrobiska ślepego z wentylacją tłoczącą - walidacja kodów CFD