16.02.2017Seminarium

labelSeminaria

dr inż. Andrzej Rachalski

mgr inż. Małgorzata Zięba

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Pomiar prędkości przepływu mieszaniny CO2-powietrze anemometrem stałotemperaturowym
oraz anemometrem z falą cieplną.