10.11.2016Seminarium

labelSeminaria

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Techniki obliczeniowe programu ANSYS Fluent dla obszarów o zmiennej geometrii – ocena przydatności dla modelowania przepływu w ścianie wydobywczej.